Samenwerken heeft de toekomst

Samenwerken heeft de toekomst. In Nederland staan meer dan 800.000 ZZP’ers ingeschreven, dit is een ontwikkeling die nog door de dagelijkse praktijk en wetgeving moet worden ingehaald. Veel ZZP’ers kunnen en willen samenwerken en hier de voordelen van ondervinden. Een gezamenlijke naam, een betere dekking van aansprakelijkheid, meer flexibiliteit en vervanging bij ziekte.
En last but not least, het is veel gezelliger! Dit woord stamt niet voor niets uit het tijdperk van de gezellen en de gildes waarin ze samenwerkten.

Als u vragen heeft en wilt weten op welke manieren u samenwerking vorm kunt geven, neemt u dan contact met mij op of kijk eerst even op de site van de Ondernemers coöperatie.