Privacyverklaring


Het Netwerkkantoor


Versie juni 2021

Het Netwerkkantoor respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.


Algemeen

Het Netwerkkantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Contactgegevens:

https://www.netwerkkantoor.nl

Arnhemseweg 6

3817 CH Amersfoort

+31 33 460 23 00

Gonda Bus is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Netwerkkantoor. Zij is te bereiken via gonda.bus@netwerkkantoor.nl

 

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

De persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt in correspondentie of telefonisch worden digitaal opgeslagen. Wij registeren geen bijzondere persoonsgegevens en niet uw BSN-nummer.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Netwerkkantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en reserveringen via het boekingssysteem te maken.


Geautomatiseerde besluitvorming

Het Netwerkkantoor doet niet aan klantprofilering en neemt op geen enkele wijze besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.


Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Het Netwerkkantoor bewaart persoonsgegevens van (potentiële) klanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Als het gaat om persoonsgegevens van personen die klant zijn van Het Netwerkkantoor dan bewaren we de gegevens maximaal 5 jaar. We zullen na deze termijn van 5 jaar beoordelen of uw gegevens nog langer bewaard moeten worden of dat we deze kunnen verwijderen uit onze databestanden.

Als het gaat om persoonsgegevens van personen die geen klant zijn of worden van Het Netwerkkantoor dan bewaren we de persoonsgegevens maximaal 3 maanden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Het Netwerkkantoor verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Netwerkkantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Het Netwerkkantoor maakt gebruik van een SSL certificaat om te waarborgen dat persoonsgegevens van (potentiële) klanten niet voor derden kenbaar worden.

De website van Het Netwerkkantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Hyperlinks en buttons

De website van Het Netwerkkantoor bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het Netwerkkantoor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Evenmin is Het Netwerkkantoor verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Netwerkkantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar: gonda.bus@netwerkkantoor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Klachten?

Het Netwerkkantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gonda.bus@netwerkkantoor.nl. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing.

Indien dat toch niet zou lukken, dan wil Het Netwerkkantoor u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

OVER HET NETWERKKANTOOR

Als u op zoek bent naar een goede plek voor een gesprek of uw werk, bieden wij u sfeervolle en betaalbare ruimtes die u op flexibele of vaste basis kunt huren. Ook voor een virtueel kantoor kunt u bij ons terecht.

 

 

Volg ons ook op:

 

ONZE RUIMTES

 

Gesprekskamers

Werkplekken

Vergaderruimtes

Trainingszaal

Virtueel kantoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS

 

Bel ons:

Telefoon: 033 460 23 00 
Mobiel: 06 29 34 26 42

 

Stuur een mail:

gonda.bus@netwerkkantoor.nl

 

Of vul het contactformulier in

 

Ons adres:

Het Netwerkkantoor
Arnhemseweg 6
3817 CH Amersfoort