Na corona wordt het niet meer business as usual

Kunnen we er naar streven na de coronacrisis de wereldeconomie duurzamer en rechtvaardiger te maken?  Een gedachte van veel burgers en van organisaties die het ook wel willen: duurzamer en rechtvaardiger worden.

Sommige plannen zijn net een winkelwagentje. Verlekkerd gooi je er alles in wat je zou willen hebben. Klimaatverandering, inclusiviteit, rechtsstaat, armoedebestrijding.

Er zijn twee problemen. Ten eerste: we hebben nogal wat haast. De ijskappen smelten en die wachten niet tot we de revolutie of de Great Reset op papier hebben gezet. Ten tweede: we kunnen de planeet niet redden zonder eigen rechten op te geven.

Deze puzzel los je niet op via de bestaande structuren en overleggen, Dat duurt te lang. Wat je nodig hebt is gedragsverandering. Snel en op grote schaal. En als democratische processen te lang duren, moet er dus enige dwang aan te pas komen, liefst in een vorm die niet op dwang lijkt.

We zullen rechten moeten opgeven en de wil tot gedragsverandering tonen.

Hoe dan ook kun je zien dat de bestuursvorm snel gaat veranderen. Het individu zal vaker het verzoek krijgen in te schikken en zijn rechten in te slikken als er belangrijker zaken op het spel staan. Is het een beschavingsproces? Een ontindividualiseringsproces? In ieder geval, business as usual is na corona geen lang houdbare optie. Er is haast geboden en dus zal er worden gezocht naar manieren om collectief in beweging te komen. Hopelijk laten we ons sturen als we ervan overtuigd zijn dat het moet.

CONTACT

T   033 460 2300
M  06 51 23 13 80
M  06 29 34 26 43

j.vanrooyen@netwerkkantoor.nl

E  gonda.bus@netwerkkantoor.nl

ADRES

Netwerkkantoor
Arnhemseweg 6
3817 CH Amersfoort