Het netwerk

Het Netwerkkantoor onderneemt samen met u !

Het Netwerkkantoor Amersfoort maakt van u een professionele ondernemer
Het Netwerkkantoor helpt u zich te oriënteren op een gezonde toekomst en zich verder te ontwikkelen in alle bedrijfskundige facetten. Het Netwerkkantoor biedt u, naast kantoorruimtes, vergaderlocaties en back-office het contact en de expertise van de medehuurders. Binnen het project ZZP BV is Het Zelfstandigen Loket ontstaan om onder meer vraag en aanbod samen te brengen.

Het Netwerkkantoor Amersfoort brengt u in contact met een inspirerend netwerk
Netwerken is een belangrijke pijler ter ondersteuning van het ondernemen. Daarom levert het Netwerkkantoor een actieve bijdrage aan De Netwerkonderneming, een landelijk netwerk van ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Hiermee bieden wij u een platform om kennis en ervaring uit te wisselen en elkaar te ontmoeten en inspireren.