Overheidsaanbestedingen binnen handbereik voor Zelfstandig Professionals

Overheden, een belangrijke opdrachtgever voor ZP’ers, gaan steeds meer over tot het professioneel aanbesteden van opdrachten. Overheden volgen daarbij aanbestedingsregels, die afhankelijk van de omvang van de opdracht, een juridische basis kennen in het Europese aanbestedingsrecht.
Vaak worden deze overheidsopdrachten gebundeld tot grote “kavels”. Voor de individuele ZP’er zijn deze opdrachten te groot om mee te dingen in de aanbesteding.  Inschrijven op openbare aanbestedingen vergt kennis van de regels en voorwaarden, de organisatie van een collectief met andere ZP’ers en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Het Netwerkkantoor Amersfoort heeft in samenwerking met Ernst Damhuis van Focus, project & advies, een activiteit ontwikkelt waarmee we op korte termijn aanbestedingen zullen genereren.  Ernst Damhuis heeft ervaring met het voorbereiden van aanbestedingen voor de provincie Gelderland en Het Netwerkkantoor Amersfoort heeft de mogelijkheden en expertise voor de organisatie. Er moet worden voldaan aan eisen op het gebied van kwaliteitszorg, officemanagement en centrale facturering. Ook de juridische eisen die aan een opdracht zijn gekoppeld moeten worden geborgd.

Ons initiatief geeft ZP’ers een platform om zich te organiseren en mee te doen aan aanbestedingen zonder de zelfstandigheid te verliezen. De ZP’er committeert zich aan een opdracht, niet aan een organisatie.

Om inschrijvingen te kunnen realiseren, dienen we een database met gekwalificeerde ZP’ers te vullen. We denken onder andere aan HRM, juristen, commercieel deskundigen, vergunningverleners, organisatieadviseurs, IT specialisten, financieel deskundigen, bestuurskundigen, werktuigbouwkundigen, , technici in alle disciplines, architecten en bedrijfsartsen.

Graag nodigen we u hierbij uit om u in te schrijven voor de database en zodoende voor de aanbestedingen in aanmerking te komen. Om de inschrijving te realiseren, kunt u uw cv. Sturen naar jose@www.netwerkkantoor.nl Binnenkort zullen er branchegerichte bijeenkomsten worden georganiseerd om u in de gelegenheid te stellen met de andere ingeschrevenen kennis te maken. Immers, hier kunnen Zelfstandige Professionals bij zijn met wie u in de toekomst samen gaat werken in een aanbesteding.

U bent van harte welkom bij Het Netwerkkantoor Amersfoort voor meer informatie of om een afspraak te maken met een van de initiatiefnemers.

CONTACT

T   033 460 2300
M  06 29 34 26 43

gonda.bus@netwerkkantoor.nl

ADRES

Netwerkkantoor
Arnhemseweg 6
3817 CH Amersfoort

KvK nr.: 75944235
BTW nr.: NL110781995 B01